Toetsvoorbereiding

1-12-2015
​​​​​​​​​​Leerlingen weten vaak niet hoe ze een toets voor een zaakvak het beste kunnen voorbereiden. De meeste docenten in zaakvakken besteden ook niet veel aandacht de vraag 'hoe leer ik voor een proefwerk?' Met een gezamenlijke aanpak kunnen alle zaakvaksecties hun leerlingen helpen om een toets goed voor te bereiden.  Het  Driestar College in Gouda ontwikkelde een werkwijze om leerlingen stapsgewijs toetsen voor zaakvakken te  leren voorbereiden. Daarbij werken de leerlingen samen in groepen van vier. De werkwijze is vakoverstijgend en kan door alle secties van de zaakvakken, in samenwerking met de sectie Nederlands, worden aangeboden