Taalbeleid

27-8-2015

​​​​​​​De laatste jaren was er zowel in de media als in de politiek veel aandacht voor de taalontwikkeling van leerlingen. Dat heeft geresulteerd in het Referentiekader taal.

Het Referentiekad​er taal is een wettelijk document waarin de taalontwikkeling van leerlingen voor vier niveaus is vastgelegd. In de praktijk van de school zagen we hernieuwde aandacht voor taalbeleid. Veel scholen stelden een taalcoördinator aan of formeerden een taalwerkgroep, met wisselend succes. Taalbeleid is een ingewikkeld, weerbarstig proces. Steeds weer blijkt dat een actieve en betrokken houding van de schoolleiding en de docenten de sleutel is  tot succesvol taalbeleid. Wij verzamelden praktijkvoorbeelden van scholen die handen en voeten proberen te geven aan taalbeleid.

Contactpersoon